Protokoll

Årsstämmor, extra stämmor samt dokument

Du som är lagfaren fastighetsägare vid tidpunkten för vägföreningens årsmöte - normalt under april månad - har rätt att delta i årsmötet och utnyttja dina demokratiska rättigheter, som t ex att välja styrelse i Vägföreningen.

Länk till Vägföreningens Stadgar