Startsida

Välkommen till Resarö Vägförenings hemsida


YTTERBY • ÖVERBY •  STORÄNG • LILLÄNG • LÖJVIK


På hemsidan vill vi informera om föreningens arbete samt om ditt ansvar som fastighetsägare.

Du finner information högst upp under respektive flik.

Om det är något du undrar över så finns vi under fliken Kontakt. Vi besvarar alltid frågor så snart vi kan.


Viktig Information från styrelsen för Resarö Vägförening (RVF).


Ordinarie Föreningsstämma 2023.

Hölls i år: Torsdag 9 mars 2023. Plats: Vaxholms biografteater kl. 19.00.


Uppdatering 2022-12-02.

Mark och Miljödomstolens dom vid Nacka Tingsrätt, i tvisten om

dagvattenhantering på Överby, som på alla punkter friar Vägföreningen,

har överklagats 2022-12-01.

Ärende nr 1.

RVF har blivit stämd vid Nacka Tingsrätt den 10 maj 2021. Ersättningskravet mot RVF från de sk kärandena är 777 760 kr exkl. upplupen ränta. Dom i målet har meddelats den 10 november 2022. Domstolen har på alla punkter avvisat stämningen, mer information ges i fliken  u3-frågan på Överby.

Domen har överklagats 2022-12-01.

 

Ärende nr 2.   

RVF har blivit ombedd av Länsstyrelsen att kommentera en utredning gjord av Kommunen om dagvattenhanteringen i Överbyområdet. 2022-03-08 beslutar Länsstyrelsen att avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder, mer information ges i fliken  u3-frågan på Överby.

 

Ärende nr 3.  

RVF anklagas i ett separat ärende för att leda in förorenat dagvatten på två fastigheter i Överbyområdet. Anmälan har skickats till SRMH (=Södra Roslagens Miljö-och hälsoskyddsnämnd), Den 5 oktober 2022 fattade SRMH beslut i frågan. Beslut-” Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd beslutar att inte ställa krav på rening av det dagvatten som uppstår på Överby 29:16 och Överby 29:17.”, mer information ges i fliken u3-frågan på Överby.