Startsida

Välkommen till Resarö Vägförenings hemsida


YTTERBY • ÖVERBY •  STORÄNG • LILLÄNG • LÖJVIK


På hemsidan vill berätta om förenings arbete samt om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi hoppas du finner den information du söker under respektive flik. Om det är något du undrar över så kan du ta kontakt med oss under fliken Kontakt. Vi försöker att alltid besvara medlemmars frågor så snart vi kan.


Senarelagt årsmöte 2020Till medlemmarna i Resarö Vägförening,


På grund av den rådande situationen med spridning av det nya Coronaviruset har styrelsen i RVF beslutat att senarelägga årsmötet som var planerat till 30 mars 19:00.

Styrelsen baserar beslutet på att RVF vill bidra till att minska risken för smittspridning, men också på att det finns en uppenbar risk att medlemmar som velat göra sin röst hörd väljer att inte delta på mötet.


Enligt stadgarna ska ett årsmöte hållas under mars eller april månad, men beroende på hur situationen utvecklas kan det inte garanteras.

Ny tid för årsmöte kommer beslutas så snart som det känns tryggt att genomföra, och då kommer ny kallelse skickas ut.


Till dess att årsmöte kan hållas kvarstår nuvarande styrelse.

Fokus nu är att få klarhet i hur vi säkerställer verksamheten trots att årsmötesbeslut inte finns om exempelvis budgeten för året.


För att nå så stor spridning som möjligt av den här informationen ber vi er prata med grannar och andra Resaröbor och säkerställa att de fått informationen.


Vänliga hälsningar

Styrelsen

Resarö Vägförening