Startsida

Välkommen till Resarö Vägförenings hemsida


YTTERBY • ÖVERBY •  STORÄNG • LILLÄNG • LÖJVIK


På hemsidan vill vi informera om föreningens arbete samt om ditt ansvar som fastighetsägare.

Du finner information högst upp under respektive flik.

Om det är något du undrar över så finns vi under fliken Kontakt. Vi besvarar alltid frågor så snart vi kan.


Viktig Information från styrelsen för Resarö Vägförening (RVF).


Uppdatering 2023-05-08.


Tvisten om dagvattenhantering på Överby är nu slutligen avgjord till

Resarö Vägförenings fördel!


Tvisten om dagvattenhantering på Överby som pågått i över åtta år, där två fastighetsägare (Överby 29:16 och Överby 29:17) stämde Resarö Vägförening i Mark-och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 2021-05-10 med krav om skadestånd på 777.760 kr exkl. upplupen ränta för en påstådd skada förorsakad av Vägföreningen genom felaktig dagvattenhantering, är nu slutgiltigt avgjord.


Mark-och Miljödomstolen meddelade i dom 2022-11-10 att fastighetsägarnas klagomål till alla delar ogillas och att fastighetsägarna därför solidariskt skall ersätta Resarö Vägförenings rättegångskostnader med 845.302 kr.


Domen överklagades hos Svea Hovrätt 2022-12-01. Svea Hovrätt meddelade dock 2023-03-30 att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd varför domen i Mark-och Miljödomstolen kvarstår. Då inga ytterligare överklaganden inkommit vann domen laga kraft 2023-04-27.


Mer information ges i fliken  u3-frågan på Överby.