Faktura frågor

2020-03-25


På grund av den rådande situationen i samhället och myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning har vi inte kunnat genomföra årsmötet som planerat. Det är heller inte meningsfullt att ta beslut om ett nytt datum i dagsläget utan vi avvaktar tills vi vet att situationen har stabiliserats.

 

Det får i sin tur till konsekvens att årsmötet inte kunnat ta beslut om utdebitering av årsavgifterna vilket ska fastställas på årsmötet. Behovet av underhåll av våra vägar är stort och vi behöver få in årsavgifterna från våra medlemmar för att hålla verksamheten igång med tex hårdbeläggning, potthålslagning, grussopning, dikning och snöröjning. Eftersom vi inte vet när det kan bli aktuellt med ett årsmöte har vi i styrelsen beslutat att skicka ut en avisering på den medlemsavgift som ligger i vårt budgetförslag. Årsavgiften är oförändrad från föregående år och betalningen kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande utdebiteringen av årsavgiften beslutas.

Årsavgiften är alltså i detta skedet frivillig att betala.


Frågor och svar:


Om jag betalar årsavgiften nu, kommer jag få en ny faktura igen efter årsmötet?

Nej. Den inbetalda summan kommer fastigheten tillgodo. 


Vad händer om jag inte betalar årsavgiften?

Fram tills att årsmötet fastställt utdebiteringen är det frivilligt att betala årsavgiften och inga påminnelseavgifter eller andra krav kommer att skickas ut, men när årsmötet fastställt avgiften så är betalning obligatorisk. Dock så kommer Resarö Vägförening inte kunna hålla verksamheten och driften av vägar igång på det sätt som medlemmarna önskar. Det innebär bland annat att vi kommer behöva göra mindre (eller i värsta fall inget) underhållsarbete, dikning, snöröjning mm.


Varför kan vi inte hålla årsmötet digitalt?

Regelverket medger inte det. En föreningsstämma med beslutsfattande måste vara ett fysiskt möte. 


Var kan jag vända mig med frågor?

Maila info@resarovagforening.se så ser vi till att din fråga når rätt person i styrelsen.