Protokoll

ÅRSSTÄMMOR och EXTRASTÄMMOR

Du som är lagfaren fastighetsägare vid tidpunkten för vägföreningens årsmöte - normalt under april månad - har rätt att delta i årsmötet och utnyttja dina demokratiska rättigheter, som t ex att välja styrelse i Vägföreningen.

Länk till Vägföreningens Stadgar

 

I tabellen nedan kan du ta fram aktuell möteshandling genom att klicka på respektive handling. Tabellen uppdateras fortlöpande.

 

På Resarös vägar gäller

Copright Resarö Vägförening 2015