Fibernät

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT PÅ RESARÖ

DATUM

HÄNDELSE

 

 

2016-03-21

Fiberinstallation på Resarö

 

 

Under 2015 har omfattande installationer gjorts av främst Svensk Infrastruktur och av Eon. Det generella avtal som föreningen tog fram 2014 har använts i samarbetet med alla aktörer som grävt i våra vägar. Vi har med detta avtal uppnått en överenskommelse med Svensk Infrastruktur och Eon som säkerställer Vägföreningens uppdrag, ansvar och skyldigheter visavi sina olika intressenters skilda intressen. Förverkligandet av avtalet med Svensk Infrastruktur och Eon har under 2015 krävt stora insatser från RVF.

Arbetet med nedläggning av fiberkabel har bevakats av en erfaren kontrollant som utsetts av RVF men betalats av Svensk Infrastruktur. Vägfogden och medlemmar av vägföreningens styrelse har deltagit i alla besiktningar.

Det är styrelsens och den kontrollansvariges samlade bedömning att arbetet har utförts på ett korrekt och professionellt sätt, vilket även gäller dokumentationen av förläggningen.

I enlighet med schaktavtalet har vi en bankgaranti, från Svensk Infrastruktur, som gäller fram till oktober 2017 då en garantibesiktning skall göras.

De krav från RVF som gällt för Svensk Infrastruktur kommer givetvis att tillämpas mot Roslagsvatten när man gräver i vägarna på Storäng. Schakten där blir ca.5,5 meter bred och 1,5 meter djup och omfattar hela vägsystemet på Storäng.

På Resarös vägar gäller

Copright Resarö Vägförening 2015